Bovenlichten en snijramen in Nederland

15. Odal en voluten

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

plaats: café in Stolwijk
dsc01912stolwijk-bijsn.jpg
Oud-Hollandse koekplanken met odalmotief: bij de man 4 tekens, bij de vrouw 1.

 
Veelvoorkomend aan gevels zijn de zogenaamde voluten. Hiermee worden ornamenten bedoeld in de vorm van krullen of spiralen aangeduid. 
 
Nu is de voluut langs twee verschillende kanten bij ons gekomen: via de weg van de Germaanse overlevering en via de route van de hernieuwde belangstelling voor de oude klassieken. 
 
 
De Odal
 
Langs de weg via de Germaanse cultuur zullen we eens wat nader kunnen stilstaan bij de odal, een van de Germaanse runentekens. We komen sommige runentekens nog lang tegen, aangezien ze voor de mensen in de latere middeleeuwen, en ook nog daarna, een bijzondere symbolische waarde vertegenwoordigen.  
Dat er dan al lang in het latijnse schrift wordt gecommuceerd, doet hier niets aan af. De waarde om teksten te maken uit runenschrift was hier in onze streken toch maar erg beperkt.
Hierboven zien we op 2 oude koekplanken (gevonden in een kroeg in Stolwijk) odaltekens aangebracht. Een viertal op de manspersoon en slechts één op de vrouwspersoon.
 

runen_futhark.jpg
runenrij, futhark genoemd naar de eerste 6 runen. De odal is hier als een na laatste weergegeven.

Er bestaan verschillende runenalfabetten, afhankelijk van tijden en plaatsen, waar Germaanse stammen woonden. Gezien de overeenkomsten met het Etruskische alfabet, is het het meest waarschijnlijk, dat rondtrekkende Etrusken (uit noord-Italië) de runen naar het noorden hebben gebracht.
Aanvankelijk waren het magische tekens, die gebruikt werden bij voorspellingen door de priester/sjamaan van de stam. Elke rune had een speciale klank en betekenis en sommige waren met een god(-in) verbonden. De runen werden op langwerpige staafjes geritst (= gekerfd), die hij dan als een soort micado op de grond liet vallen, waarna hij er de toekomst uit kon aflezen.
Pas in latere tijd (tot ca 1000 na Chr.) werden er ook woorden/teksten mee geschreven.

Variatie in de odal-vorm
 
In de Germaanse cultuur was de odal-slinger een geliefd symbool. Het teken stond voor het eigengeërfd grondbezit en drukte iets uit in de zin van rechtmatig eigendom gekoppeld aan het recht om maatschappelijke functies te bekleden. De odal is feitelijk een runeteken, een van de letters in het Germaanse alfabet (= het futharc). Hij komt in verschillende vormen voor.
 
 

oude-odalrunen.jpg
oude vormen van de odal

nwe-odalrunen.jpg
nieuwere vorm van de odal zoals in het futhark

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sloten en Sondel
 
We zien het veel aan gevels als een dubbele voluut in de vorm van een krakeling. Het is erg waarschijnlijk dat de zwanen op de Friese ûleborden ontleend zijn aan het motief van de odal (vergelijk de foto's onder van Sloten en Sondel). Het teken komt ook veel in de volkskunst voor: op merklappen, koekplanken, molens, dakkajuiten en schepen.
 
 

dsc03250sloten.jpg
ulebord in Sloten van het Gaasterlandse type.

dsc03253sondel.jpg
Sondel: ulebord met odalslingers.

 
Kolderveen
 
Het is grappig om ook buiten Friesland uleborden tegen te komen. Hier nog eentje in Kolderveen, in de kop van Overijssel, die ook laat zien dat de zwaan uit de odal is voortgekomen.
 
 
 

dsc02192kolderveen.jpg
Kolderveen (kop van Overijssel)

dsc02189kolderveen.jpg
Kolderveen, zelfde boerderij: ulebord van dichterbij.

BACK

START

NEXT