Bovenlichten en snijramen in Nederland

Middeleeuwse metseltekens dep. Nord 3a-6

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Cassel

De gotische hallenkerk Onze-Lieve-Vrouw van de Crypte met fraai interieur. 

Op het einde van de 10e eeuw stond hier een parochiekerk die aan Onze-Lieve-Vrouw was gewijd. Ze werd in 1290 heropgebouwd en in 1300 ingericht als kapittelkerk met 12 kanunniken. Op het einde van de 16e eeuw werd ze geplunderd en in brand gestoken door de geuzen. De kerk werd achtmaal tot puin herleid en telkens weer heropgebouwd. Tijdens deFranse Revolutie diende ze tot paardenstal, gevangenis, hospitaal en tempel van de Rede. Het orgel dateert uit de 17e en 19e eeuw. De kerk is sterk verwaarloosd, maar wordt momenteel gerestaureerd.

cassel2014-08-06_15.14.01kl.jpg
Cassel: kerk

Op en aan de kerk zijn door mij geen metseltekens aangetroffen. Wel is er bijzonder metselwerk te zien. 

cassel2014-08-06_15.12.12kl.jpg
Cassel: metselpatroon

omg. Lederzeele
 

d26-hoek_lederzeele-2014-08-06_20.12.10kl.jpg
kalvariekruis aan huis op hoek D26 en weg naar Leederzeele

Eecke (Eke)
 
Een plaatsje net over de Franse grens bij Abele. Er werd een kapel in het dorp gesticht naar aanleiding van de door van St Wulmar in 697.
Wulmar was een man uit de buurt en zou daar drie dagen in de kruin van een eik hebben gelogeerd. Hij bekeerde zich tot het christendom en stichtte het klooster van Samer.
 
De eerste vermelding van het dorp Eeke stamt uit 1263. De naam verwijst naar eik.
 
Er is nog een andere bron die vermeldt dat de dorpskerk van Eke is gewijd aan St. Dorothée, een martelaar uit de begintijd van het christendom, van wie er relieken worden bewaard. St Dorothée wordt aangeroepen i.v.m. huidziekten.
 
 

eke-kerk-klokketoren.jpg
Eecke: kerk met klokketoren

eecke205kl.jpg
Eecke: kerk oostzijde

eke-fr-014.jpg
Eke (Frankrijk) muurtekens: maalkruisen en ruiten

eecke206kl.jpg
Eecke: kerk maalkruisen op zuidzijde

eecke207kl.jpg
Eecke: idem van dichterbij

eecke208detail-kl.jpg
Eecke: idem van nog dichterbij

Eecke, een woonhuis

Met op de zijmuur een hexagram.

eecke211kl.jpg
Eecke: woonhuis met hexagram

Eringem
 
Een huis langs de kant van de weg. Met aan 3 kanten metseltekens.

Jaartal 1779 (?). Wat de V-vormige tekens boven de kelderraampjes te betekenen hebben of waarvan het misschien een relict is, is zo niet te zeggen. De aanzet tot hartjes misschien? 

eringem2014-08-06_17.57.06kl.jpg
Eringem

eringem2014-08-06_17.57.20kl.jpg
Eringem: kalvariekruis met jaartal

eringem2014-08-06_17.57.55kl.jpg
Eringem: teken dat mogelijk een kelk moest verbeelden

eringem2014-08-06_17.58.31kl.jpg
Eringem; andere zijde met kalvariekruis

BACK

START

NEXT