Bovenlichten en snijramen in Nederland

Lod. XIV ( vervolg 6 )

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Communiebank-panelen
 
Nieuwe bestemming gezocht voor:
 
4 panelen die mogelijk hebben toebehoord aan een communiehek in een katholieke schuilkerk of een hekwerk in een synagoge.
Ze werden aangetroffen in de inboedel van een timmerman. Herkomst is onbekend.
 
De vier panelen horen bij elkaar en zijn vervaardigd in het begin van de 18e eeuw: de tijd van Lod. XIV.  
Mijn vermoeden gaat uit naar een katholieke schuilkerk, waarbij dit panelen waren van het communiehek.
De kans dat ze hebben toebehoord aan het inventaris van een synagoge is ook mogelijk, al geeft een synagoge minder aanleiding tot panelen in een hekwerk.
 
Deze panelen zijn momenteel in particulier bezit. De eigenaar is bereid tot verkoop. Wanneer u serieuze interesse heeft kunt u kontakt opnemen met  [email protected].
De afmetingen zijn: hoogte 63 cm; breedte: 120 of 90 cm.
 

dsc02026bs-kl.jpg
Communiehek-Barok-alle panelen

dsc02018-kl.jpg
Communiehek-Barok1

dsc02020kl.jpg
Communiehek-Barok2: de 12 toonbroden

dsc02022-kl.jpg
Communiehek-Barok3: de Ark van het Verbond

dsc02024-kl.jpg
Communiehek-Barok4

De middenpanelen hebben voorstellingen uit het Oude Testament: Op het ene paneel zien we de 12 toonbroden die oudtijds in de tabernakel werden bewaard en symbool stonden voor de 12 stammen van Israel die hun voedsel (fysiek en geestelijk) van God mochten verwachten.
 
Het andere paneel laat ons de Ark van het Verbond zien. Het deksel is hier getooid met twee engelenhoofden met de aanzet van vleugels. De ark stond in de tabernakel en in de tempel in het heilige der heiligen: het meest heilige plekje van de tempel, waar alleen een priester van de stam van Levi 1 keer per jaar een zoenoffer mocht brengen.
De ark stond voor Gods aanwezigheid op deze aarde.
Na de Babylonische ballingschap van het volk Israel is er van de ark geen sprake meer. Er wordt beweerd dat de ark in Ethiopië wordt bewaard en bewaakt.