Bovenlichten en snijramen in Nederland

Middeleeuwse metseltekens 1.3-7 Zeeland

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Hulst
 
In Zeeuws-Vlaanderen ligt het stadje Hulst. Nog steeds omgeven door een grachtengordel met bastions. De Bollewerckpoort, die in 1506 was gebouwd was verwoest bij het beleg van Hulst in 1596 en later verdwenen onder een dikke laag aarde. In 1952 werden de overblijfselen herontdekt, opgegraven en geconserveerd.
In het westelijke poortdeel bevinden zich 3 metseltekens.
 
 

Hulst: de Bollewerckpoort
009hulst-bollewerckpoort

001hulst-bollewerckpoort-kl.jpg
Hulst: de Bollewerckpoort: maalteken

Naast het maalteken, verder naar rechts is een hart vaag te onderscheiden.
 

002hulst-bollewerckpoort-kl.jpg
Hulst: de Bollewerckpoort: maalteken en hart

006hulst-bollewerckpoort-kl.jpg
Hulst: de Bollewerckpoort: vuurslag-teken?

Dit teken is niet zo gemakkelijk te plaatsen. Mogelijk is het een vuurslag. Dit herinnert aan de Bourgondische vorsten. De vuurslag is een klein handzaam ijzeren dingetje, waarmee tegen een vuursteen werd geslagen om vonken te maken. Zie elders op deze site bij Oorsprong symbolen.

003hulst-bollewerckpoort-kl.jpg
Hulst: de Bollewerckpoort: vuurslag-teken?

foto: www.vestingstad.nl
vestinghulst.jpg
De vesting van Hulst

Hulst: Het Refugiehuis van Cambron
 
De Cistercienzer monniken van Cambron hadden binnen de stadsmuren van Hulst een huis waarheen ze konden vluchten als het nodig was vanwege muitende troepen of geuzenbendes. Na de stadsbrand van 1562 kochten zij dit huis.
Cambron ligt in het zuiden van België.
Daar stichtte Bernard van Clairvaux in 1148 een Cisterciënzerabdij , die één van de meest welvarende van Henegouwen werd. Ze werd in 1789 door Jozef II opgeheven. Tegenwoordig resteren nog de abdijtoren uit 1774, de monumentale trap uit 1776 en de volledige middeleeuwse ommuring.
 

033hulst-refugiehuis-van-cambron-kl.jpg
Hulst: Het Refugiehuis van Cambron

We zien 2 odaltekens, die tezamen een hart vormen. Het zou kunnen dat dit de speelsheid is waarmee de metselaars te werk gingen.
 

028hulst-refugiehuisvan-cambron-kl.jpg
Hulst: Het Refugiehuis van Cambron

Het linker teken is uit te leggen als een ruit, met daarbinnen een maalkruis.
 

030hulst-refugiehuis-van-cambron-kl.jpg
Hulst: Het Refugiehuis van Cambron

Bij dit teken van het refugiehuis is de gelijkenis met het vuurslagteken nog veel groter.
 

035hulst-refugiehuis-van-cambron-kl.jpg
Hulst: Het Refugiehuis van Cambron: vuurslagteken

Gapinge
 
In het dorp Gapinge treffen we op de kerkmuren van de 15e eeuwse Mariakerk een maalkruis met ruit aan. Met op een andere plaats nog een tweetal kelken.
De toren werd gebouwd in de eerste helft van de 15e eeuw, en omstreeks 1450 werd ook het koor gebouwd. Omstreeks 1500 werd het schip vergroot, waarbij de voorstaande toren halfingebouwd werd. Ook stamt de lantaarn van de toren uit die tijd, terwijl aan de zuidzijde een sacristie werd aangebouwd.
 

gapinge2.jpg
Gapinge: kruis en ruit aan de kerkmuur

gapinge1.jpg
Gapinge: twee kelken

Niet zeker is of dit wel de totale vorm vn deze tekens is. De laag bakstenen die de bovenrand afsluiten is van later datum. Zijn daarmee de tekens onthoofd of juist gerespecteerd.

BACK

START

NEXT