Bovenlichten en snijramen in Nederland

Middeleeuwse metseltekens 1.6-2 Utrecht

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Amerongen
 
De St. Andrieskerk van Amerongen.
 

Met de bouw van de Andrieskerk is aan het einde van de 13e eeuw begonnen. Vermoedelijk bestond de tufstenen kerk uit een éénbeukig Romaans schip met koor.   Aan de westzijde verrees een eveneens uit tufsteen opgebouwde toren.
In de tweede helft van de 15e eeuw werd het Romaanse schip verhoogd en vergroot tot een pseudo-basiliek. Aan de noord- en zuidzijde werd het schip met zijbeuken uitgebreid. Middenschip en zijbeuken kregen een houten tongewelf. Op deze wijze ontstond de hoofdvorm van een laatgotische kerk, zoals we deze thans nog kennen.


In 1526 werd de oude tufstenen toren afgebroken en vervangen door de huidige slanke bakstenen toren.

 

Vernielingen:

De Andrieskerk heeft door de eeuwen heen te lijden gehad van oorlogshandelingen. In 1584-1585 vond bij Amerongen een zware veldslag plaats tussen de Staatse en Spaanse troepen. Hierdoor raakte de Andrieskerk zwaar beschadigd.
In 1672-1673 overviel de Franse koning Lodewijk XIV ons land en werden ook kasteel Amerongen en de Andrieskerk inclusief het interieur (o.a. de preekstoel, het doophek, de kerkenraadsbanken en het koorhek), verbrand en vernield. In 1684 werd het herstel van de kerk afgerond.
Ook in de Franse tijd, en met name in 1795, had de kerk zwaar te lijden onder inkwartiering in de kerk. 

amerongen2009-027-kl.jpg
Amerongen: St. Andrieskerk met toren uit 1526

amerongen2009-014-kl.jpg
Amerongen: noordzijde toren

De ruitachtige patronen (zie foto boven) zijn goed te zien, maar helaas beschadigd en verminkt.
 

amerongen2009-016-kl.jpg
Amerongen: westzijde

Op foto boven van de westkant van de toren is de toverknoop te zien.
 

amerongen2009-017-kl.jpg
Amerongen: westzijde

Als dit teken onverminkt door de tijd is gekomen, hebben we hier met de ing-rune van doen. Verbonden aan nageslacht en vruchtbaarheid.
 
 

amerongen2009-019-kl.jpg
Amerongen: zuidzijde toren

Op foto boven van de zuidzijde helaas heel onduidelijke ruitpatronen waarneembaar.

amerongen2009-020-kl.jpg
Amerongen: zuidzijde toren

Bijzonder ornament is het stenen kruis dat zowel aanwezig is aan de zuidzijde (foto boven) als aan de noordzijde (* foto onder). Opvallend is het verschil in plaatsing.
 

amerongen2009-031-kl.jpg
Amerongen

amerongen2009-029-kl.jpg
Amerongen: westzijde boven

amerongen2009-032-kl.jpg
Amerongen: noordzijde kerk

Soest
 
Soest is een van de oudste plaatsjes in het Sticht (= bisdom Utrecht) met bijzonder oude bewoningsresten. In de Soester duinen zijn werktuigjes gevonden van ongeveer 8000 jaar voor Christus, terwijl van ca. 2000 jaar voor Christus nog verschillende grafheuvels zijn overgebleven, onder andere het Enghenbergje, gelegen op de Eng temidden van de bouwlanden en een aantal in het gebied Korte Duinen/Monnikenbos, tussen Soest-Zuid en Amersfoort.
 
Het was in 1029, dat bisschop Ansfridus veertien hoeven aan het Benedictijner Klooster in Amersfoort schonk, die lagen tussen de villas Heze en Zoys, wat later Soest zal gaan heten. 

028soest-kl.jpg
Soest: de Oude Kerk

De toren en kerk van Soest
 
De kerk werd gebouwd omtreeks het jaar 1350 en gewijd aan de Heilige Petrus en Paulus. Vermoedelijk is de toren na brandstichtingen in 1481 tegen de al bestaande kerk gebouwd.
Het is een vierkante toren met twee kleine zijtorens.
 

Het torentje aan de zuidkant bestond vroeger uit drie verdiepingen, waarvan de onderste met kruisribgewelf van buitenaf was te bereiken. Dit was voor de reformatie de doopkapel. Die ingang was daar gemaakt, omdat het ongedoopte kind niet in de kerk mocht komen. Was het kind gedoopt, dan kon de doopkapel via de kerk verlaten worden.
 
Het torentje aan de noordzijde is de traptoren, die toegang tot de grote toren geeft. Na 182 treden bereikt men de omgang.  De totale hoogte van de toren is 45,50 meter.

011soest-kl.jpg
Soest: links met schietgat: de noorder traptoren. In het midden een maalkruis.

013soest-kl.jpg
Soest: maalkruis in detail

015soest-kl.jpg
Soest: voorzijde toren met links een groot metselteken

Een magisch teken
 
Een metselteken wordt geleidelijk mee opgebouwd, naarmate de toren laag voor laag opgemetseld wordt.
Het blijft gissen wat hier aan de hand is geweest: de aanvankelijke onderste ruit lijkt te zijn afgekeurd om op door te werken, maar een eenmaal gemetseld stuk muur breek je kennelijk ook niet zomaar weer af vanwege de kleur van de stenen.  Misschien vond men hem voor het totale teken te ver naar rechts staan.
Meteen na afronding van deze eerste ruit, was er een grote drang om meteen aan een groter samengesteld teken te beginnen.
 
Het feit dat de esthetica niet doorslaggevend was (waarom niet een aantal steenlagen gewacht), wijst toch in de richting en versterkt het gevoel dat de bouwers aan deze tekens een magische betekenis gaven.

017soest-kl.jpg
Soest: eigenlijk 2 tekens: een losse ruit onderin en een samengesteld tegen daarboven

Verborgen beelden
 
Door een in de dikte van de muur uitgehouwen trap kon men de verdieping boven de doopkapel bereiken. Deze verdieping werd gebruikt om kerkschatten tijdens oorlogsgeweld op te bergen. De trap was zo nauw dat soldaten niet naar boven konden zonder hun uitrusting af te leggen wat natuurlijk erg gevaarlijk was. Later is de toegang dichtgemetseld. Bij de restauratie in 1905 ontdekte men, met name door toedoen van de voormalige Soester predikant ds. J.J. Bos, in die ruimte een 18-tal houten beelden en ongeveer 80 fragmenten van pijpaarden beeldjes, circa 40 tot 60 cm groot, die daar rond 1600 moeten zijn verborgen. Men kan zich voorstellen hoe het dorp in 1905 in rep en roer raakten toen de resten van die beelden daar in het gras van het kerkhof lagen. De door houtworm aangevreten en vermolmde beelden zijn gedeeltelijk gerestaureerd en in verschillende musea terechtgekomen, wat later door de Stichting Kerk en Cultuur Oude Kerk een verdrietige zaak is gevonden: Zij horen immers bij elkaar.

BACK

START

NEXT