Bovenlichten en snijramen in Nederland

34. Het molenijzer

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

Een molenijzer zit vast onder de bovenste molensteen (de loper) om deze netjes centraal op zijn plaats te houden. Uit dit gebruiksvoorwerp in de graanmolens is een symbool gegroeid.
Nu waren molenijzers vroeger lang niet allemaal gelijkvormig en konden van streek tot streek nog al verschillen, maar als symbool bleven er toch maar een paar typen over.
 

foto: doesburgse molen-site
molenijzer.jpg
molenijzer op een molensteen.

Molenijzers duiden in de heraldiek op het maal- en stapelrecht van graan en zijn tevens een teken van oud rechtsbezit. Daarom wordt het gerekend tot de zogenaamde bantekens.
 
Een Ban is een bepaald middeleeuws rechtsgebied waarbinnen door een rechter rechtgesproken werd. Een ban kon b.v. de grootte hebben van een tegenwoordige gemeente of iets groter. Een ban viel vaak samen met de grenzen van een heerlijkheid.
We kennen nog bij Delft de voormalige gemeente Vrijenban, er liepen her en der Bandijken, mensen werden verbannen...
 
Toekenning van het banteken in de vorm van een molenijzer gaf volgens bepaalde afspraken rechten en plichten omtrent het malen van graan binnen het bangebied.
 
 

molenijzer-uitleg.gif
Waar zit het molenijzer?

molenijzer1.gif
`wapenschild met molenijzer

Zij die deze figuren van oudsher in hun familiewapen voerden, waren niet noodzakelijk molenaar, maar konden ook bezitters zijn van het molenrecht.
In latere tijden duiden de molenijzers echter wel op het oorspronkelijk beroep van molenaar.
 

molenijzers2.gif
wapenschild met molenijzer

Zoals vaak in oude tijden werd een voorwerp graag in drievoud weergegeven, waarmee de maximale zeggingskracht was bereikt.
In de heraldiek zie je dit ook nog vaak voorkomen. Zo ook hier.
 
 

molenijzers3.gif
wapenschild met molenijzer

In het Duits heet een molenijzer eine Haue.
Je hebt ze in soorten van heel eenvoudig tot wat meer ingewikkeld.
De heraldische vorm is nog aardig te herleiden tot de werkelijkheid van de vorm van het molenijzer in de molen.

800px-molen_de_hoop_garderen_maalkoppel_pennetjeswerk_rijn_loper.jpg
Molen de Hoop te Garderen eenvoudig maalkoppel tweetakrijn

wappen_ruthweiler.jpg
Wapen familie Ruthweiler

800px-concordia_molen_kropgat_viertakrijn.jpg
Molen Concordia met viertakrijn

511px-wappenkaarst.jpg
Wapen van familie Kaarst

BACK

START

NEXT