Bovenlichten en snijramen in Nederland

Lod XV: Rococo ( vervolg 3 )

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

100_0015gouda-rococo-kl.jpg
Gouda: Rococodeur en deurkalf met uitzonderlijk bovenlicht

Gouda
 
Deur en deurkalf  zijn origineel in de stijl van de Rococo. Dit bijzondere snijraam is wel een heel bijzonder voorbeeld van ver doorgevoerde asymmetrie in de Rococo-stijl
 
De restaurateur van het pand wist te vermelden, dat het bovenlicht al in 1910 voorkomt op foto's van de RDMZ. Maar zijn claim dat het bovenlicht origineel van voor 1770 zou zijn, neem ik na aanvankelijke aarzeling toch voor waar aan, want in Vlissingen bevindt zich ook een fraai bovenlicht in deze stijl: huis Edenburg. Zie hieronder, maar ook bovenlicht van de maand aug 2014.
 
Vlissingen
 
Een fraai laat rococo-snijraam in bijpassend risaliet te Vlissingen. Het stamt uit 1771.

vlissingendsc08195klbs.jpg
Vlissingen-Edenburg: rococo-risaliet met snijraam

Heinsberg (D)
 
 
 

heinsberg100_0125-kl.jpg
Heinsberg: poortgebouw

Zo iets fraais vlak over de grens bij Roermond mag toch wel even aandacht krijgen. Twee originele Rococo-snijramen in een 16e eeuws poortgebouw van het stadje Heinsberg. In de 18e eeuw werd het pand gerenoveerd en aangepast aan de toenmalige mode. Hierboven zie je al het bewuste poortgebouw, hieronder volgen de 2 snijramen.

heinsberg100_0127-kl.jpg
Heinsberg: Rococo-snijraam

heinsberg100_0128-kl.jpg
Heinsberg: Rococo-snijraam

Rolduc (bij Kerkrade, Limburg)
 
In het rococo-achtige bovenlicht (zie foto hieronder) zijn letters te ontwaren en een kruisteken.
De meest aannemelijke verklaring is JHS.
Het chronogram komt ook voor op de Sint Joostkapel in Breda.   
 
Aan de straatzijde leest men boven de ingang het opschrift:
 ' Hac ne vade quin dixeris AVE MARIA ', door Mgr. Baten vertaald als:
 “Bid als ge hier passeren moet AVE MARIA !"
 
Maar of dit bovenlicht ook werkelijk uit de Rococo kan stammen, is twijfelachtig.
Ik weet niet hoelang de katholieke godsdienst in Rolduc verboden is geweest.
Wel bezit het klooster een rococo-bibliotheek. Dan is het ook aannemelijk dat dit bovenlicht echt origineel is.
 
 
 

foto: Hans Hermans, Heerlen
090712s.rold.1129.jpg
Bovenlicht te Rolduc.

uitg. centrum Rolduc
rolduc-kerkrade1.jpg
Klooster Rolduc, geschilderd rond 1830 door Hendrik Kettner

Leiden
 

leiden2009-024rapenburg6-kl.jpg
Leiden: raam in rococo-stijl.

heemstede-haarlem004-ap-kl.jpg
Maarten Robert 2010: nieuw raam voor A'dams grachtenpand

BACK

START

NEXT