Bovenlichten en snijramen in Nederland

De Ruit (vervolg 1)

Home
Over mijzelf
Bovenlicht van de maand
Wat zijn bovenlichten?
Wat is nieuw?
Bovenlichten in de diverse stijlperioden
Naar bijzondere items
Oorsprong van de Symbolen
Geschiedenis glas, gevels en bouwkunst
Oude prenten, gravures en foto's
Middeleeuwse metseltekens
Tympanen
Schamels
Romeinse jaartallen
Oorsprong Byzantijnse kandelaars
Vertikale slijpgleuven
Renovatie en restauratie
Buitenlandse voorbeelden van bovenlichten
Web links
Gastenboek en contact
Zoeken op deze site
Wat is triest

BACK

START

NEXT

ing-rune.jpg
ING-rune in de Anglo-saksische runenrij

De ING-rune

 

De ruit komt ook voor in de Germaanse runenrij als de ING-rune. Deze rune houdt verband met vruchtbaarheid en afstamming.

We zien het woord –ing (of -ink) nog als achtervoegsel van geslachtsnamen: b.v. Meijering: tot de familie Meijer behorend, van Meijer afstammend. Vergelijk ook het Duitse Enkelkinder (= kleinkinderen).

 

Op basis hiervan moeten we aannemen dat naast vruchtbaarheid (op de toekomst gericht) ook de afstammelingen (verleden) met het Ruitmotief een verbinding hebben. Het draait om de hele familie, sibbe of clan.

We zien dat in Schotland de ruit op de kleding verband houdt met tot welke clan men behoort.

bigtam.jpg
Sean Connery in de kilt van zijn clan.

Grondbezit?  

Een wel wat vreemde en heel onwaarschijnlijke afleiding van de Ruit trof ik aan in een oud boekje: Friesche Eigenerfdenwapens door G. Gonggrijp (1941). Het is ook wel op Internet te vinden.

Daarin vermeldt de schrijver het volgende:

 

Ruit.

De levering van onroerende zaken geschiedde in den Frankisch-Germaanschen tijd in het openbaar op een

terechtzitting, d.w.z. in het bijzijn van omstanders en met symbolen. Deze symbolen zijn zeer lang blijven bestaan: ook de laat-middeleeuwsche rechtsbronnen worden daardoor gekenmerkt. Het langst bleven zij bestaan op het platte land.

Tot de symbolen bij overdracht van het goed behoorde het uitsteken of overgeven van een graszode). De graszode werd ruitvormig gestoken met de spade. De ruit in de Friesche wapens (en waarschi)nlijk ook elders) zou alzoo een graszode voorstellen, dus grondbezit symboliseeren, met name grasland) en zou dus duiden op het almenderecht(de almende = de gemeenschappelijke grond rond het dorp, ook wel mark, hemrick of meente genoemd).

Merkwaardig is echter dat de ruit in de Friesche wapens dzz. nimmer groen gekleurd werd aangetroffen. Vermoedelijk duidt zij op grondbezit in het algemeen).

Een wapen Cammingha heeft in goud een zwarte kam (Cammingha) vergezeld van drie blauwe ruiten, 2 en 1.

In de Friesche wapens komt de ruit zeer zelden voor, vermoedelijk omdat er tal van andere mogelijkheden zijn om het erfgoed beter aan te duiden.

 

Deze (zwakke) uitleg wijkt toch wat af van het idee dat de ING-rune vooral een familie- of sibbeteken is. Maar betekenissen kunnen verschuiven en hebben dat m.b.t. de ruit ook zeker gedaan. De mogelijkheid dat het ook een tijd lang een gerechtsteken is geweest, moeten we wel open houden.

 

 

De ruit op de stadspoort
 

dsc06672zierikzee-poort-detailruit.jpg
In detail: een van de beide ruitfiguren op de Nobelpoort te Zierikzee

Op de foto hierboven van de Zierikzeese Nobelpoort zien we het ruitsymbool pontificaal op de poort. Onder de knop metseltekens tref je nog diverse andere voorbeelden aan. De ruit zien we dan vaak in gezelschap van het maalkruis.
 
 
 

Utrecht: de ruit op bisschopskleding
 
In de Domkerk bevindt zich het praalgraf van Guy van Avesnes. Het is tijdens de beeldenstorm in de 16e eeuw zwaar toegetakeld. De beide vogels(?) aan het voeteneind zijn zelfs de kop afgeslagen.
Op de uiteinden van de smalle stola die (bij een staande persoon) bijna tot op de grond reiken, zien we ruitsymbolen.
Aangezien aan elke onderdeel van de kleding van een bisschop ongetwijfeld een bepaalde betekenis wordt toegekend, zal dat ook het geval zijn met deze ruitversiering, neem ik aan.
Het is nu alleen een zoektocht om uit te vinden wat dat in dit verband te betekenen heeft.
 
 

foto: Jan van Hoek
05eguyp7060267-bs.jpg
Utrecht Domkerk: Sarcofaag Guy van Avesnes

foto: Jan van Hoek
05eguyp7060267.jpg
Utrecht Domkerk: praalgraf Guy van Avesnes

De ruit in de bovenlichten
 
Vanaf 1800 zien we de ruit weer optreden in het publieke domein, maar nu in de bovenlichten. Het motief blijkt zelfs een van de meest populaire te worden, naast dat van de zogenaamde levensboom.
 
 

dsc04712adamstaalstr.jpg
Veelvoorkomend ruitmotief eerste kwart 19e eeuw: Staalstraat te Amsterdam
dsc02063brielle.jpg
modernere gevel met toch weer het ruitmotief te Brielle

preekstoel-in-engeland-kl.jpg
preekstoel met Ingrune-tekens in Engeland

BACK

START

NEXT